• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

Calendar

ŽENA ROKU 1900

2016-04-18 00:00:00
Company: Dallmayr Kaffee
Address:
ŽENA ROKU 1900 Nález části fotografické pozůstalosti vídeňského fotografa Otto Schmidta (1849 – 1920) nám dovoluje nahlédnout na podoby Ženy na přelomu 19. a 20. století. Ta byla v podobě portrétů a aktů zachycena přednostně v obrazech Vídeňanek.

Otto Schmidt doplňoval svou profesi fotografa hledáním a nalézáním podob zobrazování ženského těla. V podunajské habsburské monarchii spolu s dalšími fotografy uváděl na scénu fotografický akt. Ty se stávaly například pro výtvarníky vyhledávanou kompenzací za živý model. Fotografické studie aktu stále častěji nahrazovaly skicování. I samotní malíři a sochaři si osvojili fotografické znalosti, aby nebyli závislí na dodavatelích a upřednostňovali spolupráci s vlastními modelkami.

Výchozí matricí pro vystavenou kolekci jsou původní zachované skleněné desky, jejichž záznam byl převeden do digitálního tisku. Všechny fotografie vypovídají o skutečnosti, že byly vytvořeny rukou poučeného fotografa s tvůrčí i výtvarnou invencí. Část z vystavených fotografických předloh byla publikována ve své době rovněž v knižní podobě ve francouzském (Paris) a německém jazykovém prostoru – příkladem Die Schoenheit der Frauen (Půvab žen), Neue Folge, Berlin (kolem) 1900, 312 stran. Fotografické práce Otto Schmidta jsou zastoupeny ve středoevropských sbírkových fondech včetně Albertiny (Wien).

Idea a realizace / Jaroslav Kolář a Ivo Barteček

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?