• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

News

Family Law/ Rodinné právo

8.04.2021
Company: bpv Braun Partners s.r.o.

Rádi bychom vás pozvali na sérii webinářů zaměřených na rodinně-právní problematiku, kterými Vás provedou odborníci z naší kanceláře Mgr. Pavel Vintr, Mgr. Gabriela Jiráková, JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D. a Mgr. Adam Stawaritsch.

21.4. 2021 Rodinné právo: péče o děti a výživné
• Úprava péče o děti mezi rodiči v době covidové i mimo ni
• Určení výživného včetně jeho zvýšení či snížení v době covidové i mimo ni
• Příklady z praxe a varianty řešení
• Mezinárodní výživné aneb co dělat, když je rodič cizinec

28. 4. 2021 Rodinné právo: majetek v manželství
• Předmanželské a manželské smlouvy
• Podstata společného jmění manželů (SJM) a jeho vypořádání
• Příklady z praxe a varianty řešení
• Majetkové otázky ve vztazích s cizincem

Webináře se budou konat v dané termíny vždy od 10.00 do 11.30. Účast na nich je bezplatná.
Registrujte se na emailu sandra.kvasnicova@bpv-bp.com. Účastníci obdrží den před webinářem e-mail s informacemi k přístupu do webináře.

Tags: Law |

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?