• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

News

Major amendment to the Commercial Corporations Act: approval of transactions with part of the plant

18.06.2020
Company: Clifford Chance Prague LLP, organizační složka

On 13 February 2020, the so-called major amendment to Act No. 90/2012 Coll., on Commercial companies and cooperatives (the Commercial Corporations Act) and other related acts was published in the Collection of Laws under No. 33/2020. 

 

 

Ve Sbírce zákonů byla 13. února 2020 zveřejněna pod č. 33/2020 tzv. velká novela zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen "ZOK") a dalších souvisejících zákonů (dále jen "Novela").

Krize způsobená epidemií koronaviru a regulatorními opatřeními s ní souvisejícími zcela pochopitelně odvedla pozornost jinam. Je však na čase, aby se podnikatelé začali Novelou vážně zabývat. Kromě technických oprav a úprav totiž Novela přináší také věcné změny, a to v oblasti regulace transakcí uzavíraných korporacemi, správy korporací, i tvorby, udržování a distribuce jejich kapitálu. Datum účinnosti stanovené na 1. ledna 2021 může znamenat, že řada transakčních a dalších reakcí na ekonomický vývoj roku 2020 bude již novelizovanou právní úpravou zasažena.

To platí zejména o právní úpravě schvalování transakcí s částí závodu, kterou Novela zásadním způsobem mění, a to nikoli způsobem, jejž bychom mohli považovat za přínosný.

You can read the full briefing here

Tags: Law |

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?