• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

Calendar

Real Estate Breakfast – Daňové a účetní dopady derivátových obchodů (In CZECH only)

2010-05-13 00:00:00
Company: Deloitte
Address:
Deloitte si Vás dovoluje pozvat na další z pravidelných schůzek Tax Business Breakfast s našimi odborníky...

Daňové oddělení společnosti Deloitte si Vás dovoluje pozvat na další z pravidelných schůzek Tax Business Breakfast s našimi odborníky, jejímž předmětem budou daňové a účetní dopady derivátových obchodů využívaných společnostmi působícími na realitním trhu. Účastníkům schůzky bude dán prostor k diskuzi k tomuto tématu a možnost podělit se o své zkušenosti.

Účelem našeho setkání 13. května 2010 v Praze bude nejen seznámení s daňovou a účetní problematikou derivátových obchodů v prostředí společností působících na realitním trhu, ale také zodpovězení Vašich dotazů a diskuze na výše uvedené téma.

Program

Během tematické snídaně bychom se rádi věnovali následujícím oblastem:

 • účetní zachycení derivátových a jiných zajišťovacích obchodů využívaných k zajištění úrokových, měnových, či jiných rizik
 • problematika zajišťovacího účetnictví;
 • dopady derivátových obchodů na daň z příjmů právnických osob;
 • vliv derivátových obchodů na uplatňování DPH, otázka krácení odpočtu DPH na vstupu tzv. koeficientem.

V rámci prezentace se budeme zabývat nejen výkladem českého zákona, ale i judikaturou Evropského soudního dvora v této věci.

Pracovní snídani povedou odborníci na derivátové a jiné zajišťovací obchody a odborníci na realitní trh společnosti Deloitte, kteří se zabývají problematikou auditu, daní z přidané hodnoty a daní z příjmu právnických osob.

Přednáška a následná diskuse budou vedeny v českém jazyce.

Více informací zde

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?