• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

Calendar

Nad aktuální daňovou judikaturou Nejvyššího správního soudu – odborný seminář za účasti soudkyně Nejvyššího správního soudu (in CZECH only)

2010-05-26 00:00:00
Company: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Address:
Date: May 26th 2010, 10:00 - 14:00. Venue: PwC BusinessCommunityCenter, Kateřinská 40, 120 00 Praha 2. Language: čeština. Price: 1 700,- Kč (without VAT) per person

Společnost PricewatrhouseCoopers si vás dovoluje pozvat na odborný seminář Nad aktuální daňovou judikaturou Nejvyššího správního soudu za účasti soudkyně Nejvyššího správního soudu JUDr. Barbary Pořízkové.

Program:

V rámci semináře se zaměříme na aktuální zajímavé rozsudky Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu z oblasti daňového práva procesního i hmotného.

Během diskuse podrobněji rozebereme:

 • vybraná soudní rozhodnutí ve věcech daně z přidané hodnoty (např. problematika mank z pohledu DPH, prokazování nároku na odpočet v případě řetězových transakcí, prokazování neuskutečnění zdanitelného plnění) 
 • vybraná soudní rozhodnutí ve věcech daní z příjmů právnických osob (např. problematika daňové uznatelnosti nákladů dle obecného pravidla obsaženého v ustanovení § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů, otázka dohadných položek). 


Věnovat se budeme rovněž procesní úpravě daňového řízení, mj. judikatuře měnící pravidla pro výpočet lhůty pro vyměření daně a možnosti jejího prodloužení či upřesňující způsob zahájení daňové kontroly.

Neopomineme ani další významnou aktuální judikaturu – např. rozsudky řešící otázku daňové uznatelnosti úvěru čerpaného na výplatu dividend či otázku vracení pojistného na sociální zabezpečení roku 2007.

Attachments:

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?