• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

Calendar

Webcast: Financial statements in the rearviewmirror / Účetní uzávěrka ve zpětném zrcátku

2010-05-18 00:00:00
Company: Deloitte
Address:
10-11 am. In Czech Language

Rádi bychom se s vámi podělili o zkušenosti z auditů účetních závěrek roku 2009 a dovolujeme si Vás pozvat na Webcast – online seminář s odborníky Deloitte na téma “Účetní závěrka ve zpětném zrcátku”.

deloitte

Bez jakýchkoliv nákladů, přímo ze své kanceláře a na Vašem počítači získáte v rámci Webcastu Deloitte doplňující informace o těchto oblastech:

 • Závěrkové operace /nejčastější nedostatky (diskontování dlouhodobých pohledávek, prezentace “cashpoolu”, závazky 36 měsíců po splatnosti, kurzové rozdíly v účetní závěrce)
 • Správné ocenění majetku (znehodnocení/impairment), pohledávek, investic a zásob
 • Nutnost dokladové a fyzické inventury
 • Rozlišení a prezentace “chyby” a “změny odhadu”
 • Prodej / nákup majetku mezi propojenými osobami

Tento Webcast je určen pro všechny, kteří se prakticky setkávají s přípravou či kontrolou účetní závěrky. Program semináře bude zaměřen na přehled oblastí účetní závěrky, kde se auditoři ze zkušenosti setkávají s nesprávnou či zjednodušenou interpretací platné legislativy.

Více informací ZDE

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?