• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

Calendar

Tax Business Breakfast

2011-11-09 00:00:00
Company: Deloitte
Address:
Transfer pricing a investiční pobídky Brno & Ostrava

Jak nepřijít o slevu na dani

Dovolujeme si Vás pozvat na další z plánovaných pravidelných schůzek s našimi odborníky, která se bude konat 9. listopadu 2011 v hotelu Mercure Ostrava Center15. listopadu 2011hotelu Continental v Brně pod názvem Transfer pricing a investiční pobídky – jak nepřijít o slevu na dani.

Datum

9. listopadu 2011

Čas

9:00 – 12:00

Místo

Ostrava - Hotel Mercure Ostrava Center, Českobratrská 18/1742, 702 00 Ostrava

Registrace

www.deloitte.com/cz/akce/111109/business-breakfast

Kontakt

Eva Kronbergerová

 

Datum

15. listopadu 2011

Čas

9:00 – 12:00

Místo

Brno - Hotel Continental, Kounicova 6, 602 00 Brno

Registrace

www.deloitte.com/cz/akce/111115/business-breakfast

Kontakt

Eva Kronbergerová

 

Pro společnosti čerpající investiční pobídky ve formě slevy na dani je dodržování pravidel pro převodní ceny velmi důležité. Při nesprávném nastavení převodních cen totiž těmto společnostem hrozí úplná ztráta udělených investičních pobídek, která vyplývá z ustanovení § 35a odst. 6 zákona o daních z příjmů. V nedávné době jsme bohužel byli svědky praktické aplikace výše uvedeného ustanovení, které při minimálním daňovém doměrku z titulu převodních cen mělo velice alarmující výsledek - odebrání udělených investičních pobídek a doměření daně a příslušenství v řádech stovek milionů Kč.

V této souvislosti pořádá společnost Deloitte setkání, které se bude věnovat praktickým otázkám z oblasti převodních cen u držitelů investičních pobídek, se zaměřením na výše uvedený případ. Jedná se o opakovaný seminář, který již s velkým úspěchem proběhl v Praze. V jeho průběhu budou účastníci seznámeni s aktuálním přístupem daňové správy a s rizikovými oblastmi, kterým mohou v praxi čelit. Účastníkům schůzky bude dán prostor k otázkám na přednášející a k diskuzi k danému tématu.

Schůzka je vhodná zejména pro vedoucí pracovníky působící v oblasti finančního řízení, daní, účetnictví a controllingu ve společnostech, které jsou členy nadnárodních celků a zároveň jsou uživateli investičních pobídek ve formě slevy na dani.

Bezprostředně po skončení schůzky budou mít účastníci možnost individuálních konzultací se zástupci společnosti Deloitte, na kterých budou moci diskutovat aktuální témata týkající se jejich společnosti a klást specifické otázky plynoucí z praxe. Tyto schůzky se uskuteční paralelně v několika saloncích dle následujícího rozvrhu: 12,10 – 12,30; 12,30 – 12,50; 12,50 – 13,10; 13,10 – 13,30 atd. Po dobu konání individuálních konzultací bude účastníkům semináře nabídnuto občerstvení. V případě zájmu o individuální konzultaci si, prosím, předem telefonicky sjednejte termín u Evy Kronbergerové, na tel.: +420 246 042 903.

Program

 • Převodní ceny – základní teoretický úvod
 • Případová studie – kontrola převodních cen u příjemce investičních pobídek
 • Současný přístup daňové správy v oblasti převodních cen
 • Diskuse

Přednášející Ostrava

Marek Romancov
Partner společnosti Deloitte Advisory s.r.o. (Česká republika) pro oblast převodních cen v České republice a na Slovensku

Radek Buršík
Advokát specializující se na oblast daňového řízení a daňového práva, advokátní kancelář Deloitte Legal s.r.o.

Lenka Pól Brožková
Senior manažerka společnosti Deloitte Advisory s.r.o. (Česká republika) pro oblast převodních cen

Gabriela Justová
Manažerka společnosti Deloitte Advisory s.r.o. (Česká republika) pro oblast převodních cen

Přednášející Brno

Marek Romancov
Partner společnosti Deloitte Advisory s.r.o. (Česká republika) pro oblast převodních cen v České republice a na Slovensku

Radek Buršík
Advokát specializující se na oblast daňového řízení a daňového práva, advokátní kancelář Deloitte Legal s.r.o.

Lenka Pól Brožková
Senior manažerka společnosti Deloitte Advisory s.r.o. (Česká republika) pro oblast převodních cen

Lucie Hovorková
Senior konzultantka společnosti Deloitte Advisory s.r.o. (Česká republika) pro oblast převodních cen

Registrace a další informace

Závazné přihlášky k účasti prosím podávejte elektronicky prostřednictvím našeho webu (Ostrava, Brno), kde naleznete i podrobné informace o semináři. Do pole Poznámky registračního formuláře doplňte prosím IČ a DIČ vaší společnosti. Poplatek za seminář, prosím, uhraďte ihned po registraci.

Ostrava – 9. listopadu 2011:

Brno – 15. listopadu 2011:

www.deloitte.com/cz/akce/111115/business-breakfast

Kontaktní údaje

V případě jakýkoliv dotazů se prosím obracejte na Evu Kronbergerovou, tel. +420 246 042 903.

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?