• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

Calendar

VAT yesterday, today in 2012

2012-02-02 00:00:00
Company: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Address:
Nejen v souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od ledna 2012, ale zejména s ohledem na množství interpretačních problémů, které byly v poslední době z pohledu DPH řešeny, bychom vás rádi pozvali na praktický seminář zaměřený na problematiku DPH. Kdy: 2. února 2012, 9:00 - 15:30 hodin (registrace od 8.30 hodin)
Kde: budova PwC, Kateřinská 40, Praha 2

Program:
• změny, které přinese novela ZDPH od ledna 2012
• uplatnění DPH v případě bonusů (včetně těch nepřímých), stavebních prací, dodání odpadu, opravy DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení, technického zhodnocení a další aktuální oblasti
• změny zakotvené v nařízení č. 282/2011, které je účinné od července 2011 a je pro Českou republiku přímo závazné
• významné rozsudky Evropského soudního dvora, které mohou mít dopady i z pohledu českého zákona o DPH

Cena:
2 750 Kč bez DPH (3 300 vč. DPH). Cena nezahrnuje oběd.

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?