• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

Calendar

Legal Breakfast V: Praktické aspekty zákona o registru smluv

2018-10-18 08:30:00
Company: Opero
Address: Salvátorská 931/8, Praha 1, 110 00

Obchoduje Vaše společnost se státem, krajem nebo obcí, nebo třeba s veřejnou vysokou školou? 

Potřebujete vědět, jak postupovat, aby Vaše společnost splnila povinnosti plynoucí ze zákona o registru smluv?

Pro koho je workshop určen

Zejména pro společnosti, které obchodují se státem a jeho složkami včetně výzkumných institucí, příspěvkových organizací, státních podniků, Českou televizí nebo Českým rozhlasem, popřípadě s veřejnými vysokými školami, popřípadě pro ty, na které potenciálně může dopadat povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv.

Co se na semináři dozvíte

Seminář provede účastníky celým procesem uveřejňování smlouvy v registru smluv, a to počínaje vymezením účinné právní úpravy včetně výjimek z uveřejnění v registru, přes stanovení rozsahu uveřejňovací povinnosti, až po samotné vložení smlouvy do registru smluv.
Workshop se zaměří především na praktické aspekty uveřejňování smluv a na příkladech poukáže na časté chyby, kterých se povinné osoby při (ne)uveřejňování smluv v registru dopouštějí. 

Lektor

Worshopem provede účastníky Filip Gantner, advokát spolupracující s advokátní kanceláří Bříza & Trubač, který poskytuje v oblasti uveřejňování smluv komplexní právní poradenství. Ve své advokátní praxi se zabývá především nemovitostním právem, právy duševního vlastnictví, právem na ochranu osobnosti, právem na svobodný přístup k informacím a souvisejícími oblastmi. Filip je také mediátorem zapsaným v seznamu mediátorů vedeným Ministerstvem spravedlnosti, a prostředníkem smluv v oblasti autorského práva jmenovaným Ministerstvem kultury.

PROGRAM

8:30 - 9:00 snídaně v naší kavárně

9:00 - 10:30 workshop

10:30 - 11:00 vlastní dotazy

Těšíme se na Vás!

Instructions on how to register

Please, register here.

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?