• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

Calendar

Na co se připravit s novelou ZOK aneb je velká novela skutečně velkou?

2020-06-10 14:00:00
Company: bpv Braun Partners s.r.o.
Address: online

Novela Zákona o obchodních korporacích.

Rádi bychom vás pozvali na další webinář, tentokrát na téma „Na co se připravit s novelou ZOK aneb je velká novela skutečně velkou?“. Webinář jsme pro vás přichystali ve spolupráci s naším advokátem Mgr. Ondrejem Poništiakem, Ph.D. Seminář Vás provede praktickými tipy pro implementaci relevantních zaváděných změn.

Obsah:

 • Zjednodušení založení společnosti s ručením omezeným s nízkým základním kapitálem

V případech, kdy výše všech peněžitých vkladů společníků s.r.o. nepřesáhne 20.000,- Kč, bude možné splatit tyto vklady i jiným způsobem než na zvláštní účet u banky.

 • Důsledky neschválení smlouvy o výkonu funkce nejvyšším orgánem společnosti

Dejte si pozor, aby smlouvu o výkonu funkce pro jednatele či jiné volené členy obchodní korporace schválila valná hromada či jiný nejvyšší orgán korporace. Neschválení smlouvy o výkonu funkce nejvyšším orgánem obchodní korporace povede k její neúčinnosti, nikoliv relativní neplatnosti.

 • Konečně monistický model a.s.

Novela se přiklání k modelu po vzoru zemí s tradičním monistickým systémem, ve kterém je správní rada orgánem kumulujícím řídící i kontrolní pravomoci. Ruší se proto orgán statutárního ředitele a správní radě bude příslušet jak obchodní vedení, tak dohled nad činností společnosti.

 • Žaloba na doplnění pasiv členem statutárního orgánu - o důvod navíc obávat se konkursu

Významní novinkou je pak tzv. žaloba na doplnění pasiv - účelem je poskytnout věřitelům obchodní korporace dodatečné prostředky na uspokojení jejich pohledávek, kterého se jim v důsledku porušení povinností členy statutárního orgánu nedostává.

 • Upletl se bič na neaktivní/netransparentní obchodní korporace? Pravidlo 2x po sobě a dost

Novela mimo jiné zavádí pravidlo, že nepředloží-li obchodní korporace řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně 2 po sobě jdoucí účetní období k založení do sbírky listin, vyzve ji rejstříkový soud, aby předložila všechny chybějící účetní závěrky k založení. V opačném případě ji může být uložena pokuta, v krajním případě může dokonce rejstříkový soud zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací.

 • A mnoho dalších zaváděných změn

Webinář se bude konat 10. 6. 2020 od 14.00 do 15.00.

Pro registraci prosím napiště na tuto emailovou adresu sandra.kvasnicova@bpv-bp.com. Máte-li k tématu jakékoliv dotazy, neváhejte je zaslat do dne konání semináře na tuto adresu.

Přihlášení účastníci obdrží den před webinářem e-mail s informacemi k přístupu do webináře.

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?