• Arts
 • Language Services
 • Furniture
 • Educational Services
 • Private Equity
 • Event Management
 • Nonprofit / Foundation
 • Manufacturing
 • Information Technology
 • Human Resources
 • Hotels and Restaurants
 • Health Care & Pharmaceuticals
 • Media - Broadcast and Publishing
 • Engineering / Construction
 • Food Products, Beverages and Tobacco
 • Petroleum Industry
 • Wholesale and Retail Trade
 • Travel and Leisure
 • Transporting, Moving and Warehousing
 • Telecommunications
 • Security Services
 • Real Estate
 • Marketing and Public Relations
 • Energy
 • Finance
 • Consumer Goods
 • Law Companies
 • Consultancy
 • Architecture
 • Airlines

Calendar

Whistleblowing systém a ochrana oznamovatelů

2021-10-20 10:00:00
Company: PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o.
Address: online

Nové povinnosti pro podnikovou praxi

Akce se koná 20. 10. 2021 od 10.00-11.00

Ochrana oznamovatelů protiprávního jednání (tzv. whistleblowerů) je v poslední době zásadním tématem ve spojitosti s aktuálním návrhem zákona.

Tento návrh, vycházející z evropské směrnice, stanovuje velké většině firempovinnost zavést bezpečný interní oznamovací systém do 31. března 2022.

Se zavedením systému se pojí i nutnost nastavení procesu prošetření přijatých hlášení a oznámení výsledků šetření oznamovatelům v zákonnem stanovené lhůtě.

Návrh zákona zvyšuje právní ochranu oznamovatelů a stanovuje nutnost zavedení mechanismů pro ochranu identity jednotlivce k zabránění případných odvetných opatření (propuštění, snížení mzdy, kázeňské postihy). Kromě toho ukládá společnostem povinnost určit tzv. příslušnou osobu odpovědnou za správu vnitřního oznamovacího systému. Pokuty za porušení zákonných nařízení mohou dosáhnout až 1 000 000 Kč nebo 5 % z čistého obratu společnosti.

Jaké další povinnosti vyplývají z návrhu zákona? Jaká řešení jsou vhodná pro vaši společnost? Jaké další kroky by měl management společnosti zvážit?

Řečníci:

● Kateřina Halásek Dosedělová, Director, Forenzní služby

● Petr Glogar, Manager, PwC Legal

● Miloš Sochor, Manager, PwC Legal

Program akce:

● Právní souvislosti a implementace evropské legislativy

● Hlavní povinnosti a další novinky vyplývající z návrhu zákona

● Navrhovaná whistleblowing řešení umožňující efektivní správu a vyhodnocování anonymních hlášení i ochranu oznamovatelů

● Diskuze, tipy k implementaci a vhodná řešení

 

Na vše, co vás v souvislosti s whistleblowingem a ochranou oznamovatelů zajímá, se budete moci průběžně ptát prostřednictvím live chatu. Webinář proběhne v českém jazyce. Účast na webináři je bezplatná na základě nezávazné registrace.

Veškeré dotazy k programu a organizaci akce ráda zodpoví Lenka Kunzlová, lenka.kunzlova@pwc.com.

Instructions on how to register

REGISTRUJTE SE

AmCham Corporate Patrons

x
x

Delete

Are you sure? Do you really want to delete this item?